Observations for SYDNEY INTL AIRPORT, Australia (YSSY)

YSSY 231000Z 02005KT CAVOK 23/16 Q1012 NOSIG
YSSY 230930Z 35006KT 300V020 CAVOK 23/16 Q1011 NOSIG
YSSY 230900Z 02017KT CAVOK 23/17 Q1011 NOSIG
YSSY 230830Z 03021KT CAVOK 23/17 Q1010 NOSIG
YSSY 230800Z 03021KT CAVOK 23/17 Q1010 NOSIG
YSSY 230730Z 04022KT CAVOK 23/17 Q1010 NOSIG
YSSY 230700Z 03019KT CAVOK 24/17 Q1010 NOSIG
YSSY 230630Z 05021KT CAVOK 25/17 Q1009 NOSIG
YSSY 230600Z 04021KT CAVOK 25/17 Q1009 NOSIG
YSSY 230530Z 03021KT CAVOK 26/17 Q1010 NOSIG
YSSY 230500Z 04019KT 9999 FEW048 BKN300 26/16 Q1010 NOSIG   
YSSY 230430Z 05015KT 9999 FEW048 BKN300 26/16 Q1010 NOSIG   
YSSY 230400Z 06017KT 9999 FEW047 SCT190 BKN300 27/16 Q1010 NOSIG
YSSY 230330Z 05016KT 9999 FEW047 SCT190 BKN290 25/15 Q1011 NOSIG
YSSY 230300Z 05015KT 9999 FEW045 SCT190 BKN280 27/15 Q1011  
YSSY 230230Z 05013KT 9999 FEW045 SCT190 BKN270 26/15 Q1012  
YSSY 230200Z 05012KT CAVOK 27/15 Q1012 NOSIG
YSSY 230130Z 03012KT CAVOK 26/16 Q1013 NOSIG
YSSY 230100Z 04011KT CAVOK 26/16 Q1013 NOSIG
YSSY 230030Z 03010KT CAVOK 25/16 Q1014 NOSIG
YSSY 230000Z 04009KT CAVOK 25/16 Q1014 NOSIG
YSSY 222330Z 03007KT CAVOK 24/16 Q1014 NOSIG
YSSY 222300Z 03007KT CAVOK 24/15 Q1015 FM0000 03014KT CAVOK 
YSSY 222230Z 01007KT CAVOK 23/16 Q1015 FM0000 03014KT CAVOK 
YSSY 222200Z 36004KT 320V020 CAVOK 22/15 Q1015 FM0000 03014KT CAVOK 
YSSY 222130Z 30006KT CAVOK 22/16 Q1015 NOSIG
YSSY 222100Z 32006KT CAVOK 20/15 Q1015 NOSIG
YSSY 222030Z 01004KT CAVOK 19/15 Q1015 NOSIG
YSSY 222000Z 36004KT CAVOK 18/15 Q1015 NOSIG
YSSY 221930Z 35004KT CAVOK 18/15 Q1015 NOSIG
YSSY 221900Z 35005KT CAVOK 17/14 Q1014 NOSIG
YSSY 221830Z 35004KT CAVOK 17/15 Q1014 NOSIG
YSSY 221800Z 31004KT CAVOK 17/15 Q1014 NOSIG
YSSY 221730Z 00000KT CAVOK 17/15 Q1014 NOSIG
YSSY 221700Z 00000KT CAVOK 16/14 Q1014 NOSIG
YSSY 221630Z 00000KT CAVOK 17/15 Q1014 NOSIG
YSSY 221600Z 00000KT CAVOK 17/14 Q1015 NOSIG
YSSY 221530Z 29004KT CAVOK 17/15 Q1015 NOSIG
YSSY 221500Z 34003KT CAVOK 18/14 Q1015 NOSIG
YSSY 221430Z 02005KT CAVOK 19/15 Q1015 NOSIG
YSSY 221400Z 01005KT CAVOK 19/14 Q1016 NOSIG
YSSY 221330Z 35005KT CAVOK 19/14 Q1016 NOSIG
YSSY 221300Z 35005KT CAVOK 19/14 Q1016 NOSIG
YSSY 221230Z 36005KT CAVOK 19/14 Q1016 NOSIG
YSSY 221200Z 01009KT CAVOK 20/14 Q1016 NOSIG
YSSY 221130Z 01008KT CAVOK 20/14 Q1016 NOSIG
YSSY 221100Z 02009KT CAVOK 20/14 Q1016 NOSIG
YSSY 221030Z 02011KT CAVOK 20/15 Q1016 NOSIG
YSSY 221000Z 02013KT CAVOK 21/16 Q1016 NOSIG
YSSY 220930Z 03011KT CAVOK 20/15 Q1016 NOSIG