Observations for YEOVILTON NAVY, United Kingdom (EGDY)

EGDY 130850Z 11016KT 9999 FEW020 BKN029 06/01 Q1012 BLU NOSIG   
EGDY 130750Z 11014KT 9999 FEW020 BKN032 06/00 Q1012 BLU NOSIG   
EGDY 130650Z 11014KT 9999 BKN032 SCT180 06/00 Q1011 BLU NOSIG   
EGDY 130550Z 12018KT 9999 FEW035 BKN080 06/00 Q1011 BLU 
EGDY 130450Z 12018KT 9999 FEW032 BKN070 06/00 Q1011 BLU 
EGDY 130350Z 13015KT 9999 FEW030 BKN070 06/M00 Q1012 BLU
EGDY 130250Z 12016KT 9999 FEW040 BKN070 06/M01 Q1012 BLU
EGDY 130150Z 12014KT 9999 FEW035 BKN070 06/M00 Q1013 BLU
EGDY 130050Z 12013KT 9999 FEW035 SCT070 06/M01 Q1013 BLU
EGDY 122350Z 12016KT 9999 FEW035 BKN070 06/00 Q1013 BLU 
EGDY 122250Z 12015KT 9999 FEW035 BKN070 06/01 Q1014 BLU 
EGDY 122150Z 13015KT 9999 FEW025 SCT035 06/01 Q1015 BLU 
EGDY 122050Z 12016KT 9999 FEW025 BKN035 06/01 Q1015 BLU 
EGDY 121950Z 12017KT 9999 SCT035 06/01 Q1015 BLU
EGDY 121850Z 12015KT 9999 FEW012 BKN035 07/02 Q1016 BLU 
EGDY 121750Z 13013KT 9999 FEW030 BKN060 07/03 Q1016 BLU NOSIG   
EGDY 121650Z 12013KT CAVOK 07/03 Q1017 BLU NOSIG
EGDY 121550Z 12013KT 9999 FEW035 SCT070 BKN100 07/03 Q1017 BLU NOSIG
EGDY 121450Z 13013KT 9999 FEW012 SCT070 BKN100 08/04 Q1018 BLU NOSIG
EGDY 121350Z 14014KT 9999 FEW014 BKN035 08/03 Q1018 BLU TEMPO 9999 SCT022 WHT   
EGDY 121250Z 13015KT 9999 FEW022 BKN030 09/05 Q1019 BLU TEMPO 9999 SCT022 WHT   
EGDY 121150Z 13014KT 9999 FEW014 SCT030 09/04 Q1019 BLU NOSIG   
EGDY 121050Z 13012KT 9999 FEW015 SCT035 09/05 Q1019 BLU NOSIG   
EGDY 120950Z 13008KT 9999 FEW020 SCT030 07/05 Q1020 BLU TEMPO SCT020 WHT
EGDY 120850Z 11008KT 9999 FEW018 SCT030 07/05 Q1019 BLU TEMPO SCT022 WHT