Observations for ODIHAM RAF, United Kingdom (EGVO)

EGVO 201950Z 21010KT CAVOK 08/06 Q1021 BLU TEMPO SCT018 WHT 
EGVO 201850Z 20010KT 9999 FEW010 08/06 Q1021 BLU TEMPO SCT010 GRN  
EGVO 201750Z 20009KT 9999 FEW018 08/06 Q1020 BLU NOSIG 
EGVO 201650Z 20009KT 9999 FEW020 10/06 Q1020 BLU TEMPO SCT020 WHT  
EGVO 201550Z 20013KT 9999 FEW018 10/06 Q1020 BLU TEMPO SCT020 WHT  
EGVO 201533Z 21012KT 9999 SCT020 SCT039 11/07 Q1020 WHT TEMPO FEW020 BLU
EGVO 201450Z 21014KT 9999 FEW022 11/06 Q1020 BLU TEMPO SCT022 WHT  
EGVO 201350Z 22013KT 9999 FEW022 11/06 Q1020 BLU TEMPO SCT020 WHT  
EGVO 201250Z 21016KT 9999 SCT018 11/06 Q1020 WHT TEMPO FEW020 BLU  
EGVO 201208Z 20014KT 9999 BKN016 10/06 Q1020 WHT TEMPO FEW018 BLU
EGVO 201150Z 21015KT 9999 BKN014 10/06 Q1020 GRN BECMG BKN015 WHT  
EGVO 201050Z 21013KT 9999 BKN011 09/07 Q1020 GRN BECMG BKN015 WHT  
EGVO 200950Z 20014KT 9999 BKN010 08/06 Q1019 GRN BECMG SCT015 WHT  
EGVO 200850Z 20012KT 9999 SCT009 SCT016 08/06 Q1019 GRN TEMPO FEW010 BLU
EGVO 200832Z 20012KT 9999 BKN009 07/06 Q1019 GRN TEMPO FEW010 BLU
EGVO 200750Z 19008KT 9999 FEW010 07/06 Q1018 BLU TEMPO SCT010 GRN  
EGVO 200650Z 20009KT 9999 SCT010 SCT090 07/06 Q1018 GRN 
EGVO 200550Z 20011KT 9999 BKN010 BKN095 07/06 Q1017 GRN 
EGVO 200450Z 20012KT 9999 BKN010 BKN100 07/06 Q1017 GRN 
EGVO 200350Z 20012KT 9999 BKN009 BKN080 08/06 Q1017 GRN 
EGVO 200250Z AUTO 20011KT 8000 HZ SCT009/// BKN090/// 07/06 Q1018  
EGVO 200150Z AUTO 19010KT 9999 BKN090/// BKN110/// 07/05 Q1018 
EGVO 200050Z 19011KT CAVOK 07/05 Q1018 BLU 
EGVO 192350Z 20010KT 9999 FEW011 BKN130 07/05 Q1018 BLU 
EGVO 192250Z 19011KT 9999 SCT011 BKN100 07/05 Q1018 GRN 
EGVO 192234Z 20011KT 9999 BKN011 BKN100 07/06 Q1018 GRN
EGVO 192150Z 19010KT 9999 BKN016 BKN100 07/06 Q1018 WHT 
EGVO 192050Z 20010KT 9999 FEW012 BKN110 07/05 Q1018 BLU NOSIG  
EGVO 191950Z 19010KT 9999 FEW012 BKN130 07/05 Q1018 BLU NOSIG