Observations for YEOVILTON NAVY, United Kingdom (EGDY)

EGDY 180450Z 25006KT 6000 VCSH SCT015 BKN020 14/12 Q1018 WHT
EGDY 180350Z 26006KT 9999 SCT018 BKN021 14/12 Q1018 WHT 
EGDY 180250Z 25007KT 9999 SCT015 BKN020 14/12 Q1018 WHT 
EGDY 180150Z 25005KT 9999 FEW010 BKN020 14/13 Q1018 REDZ WHT
EGDY 180050Z AUTO 26007KT 9999 OVC016/// 15/12 Q1018
EGDY 172350Z AUTO 26009KT 9999 OVC014/// 15/13 Q1018 RERA   
EGDY 172250Z AUTO 25008KT 9999 BKN015/// BKN021/// 16/14 Q1017  
EGDY 172150Z AUTO 22006KT 9999 BKN012/// 16/15 Q1017 RERA   
EGDY 172050Z AUTO 20007KT 3700 BR BKN015/// 16/15 Q1017 RERA
EGDY 171950Z AUTO 20008KT 5000 RADZ BKN012/// 16/15 Q1016   
EGDY 171850Z AUTO 20008KT 9999 BKN017/// BKN025/// 16/15 Q1016 RERA 
EGDY 171750Z AUTO 20011KT 9999 FEW007/// BKN022/// 16/15 Q1016  
EGDY 171650Z AUTO 19013KT 9999 BKN006/// BKN030/// 17/15 Q1015  
EGDY 171550Z AUTO 19011KT 9999 OVC006/// 16/14 Q1015
EGDY 171450Z AUTO 19014KT 9999 OVC007/// 16/13 Q1016
EGDY 171350Z AUTO 20014KT 9999 BKN007/// 15/13 Q1016
EGDY 171250Z AUTO 20016KT 9999 BKN012/// 15/12 Q1016
EGDY 171150Z AUTO 21014KT 9999 BKN014/// BKN021/// 15/12 Q1016  
EGDY 171050Z AUTO 21011KT 9999 BKN023/// SCT044/// 16/11 Q1016  
EGDY 170950Z AUTO 20010KT 9999 BKN044/// 16/11 Q1017 RERA   
EGDY 170850Z AUTO 21008KT 9999 BKN050/// 16/11 Q1017
EGDY 170750Z AUTO 22008KT 9999 FEW034/// BKN060/// 15/10 Q1017  
EGDY 170650Z AUTO 23009KT 9999 BKN070/// 14/10 Q1017
EGDY 170550Z AUTO 20004KT 9999 SCT041/// SCT070/// BKN130/// 13/11 Q1016
EGDY 170450Z AUTO 23005KT 9999 FEW025/// BKN034/// 13/10 Q1016 RERA