Observations for FAIRFORD RAF, United Kingdom (EGVA)

EGVA 112236Z AUTO 10004KT 9999 SCT032 BKN130 M A3016 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 112216Z AUTO 11005KT 9000 HZ OVC030 M A3016 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 112156Z AUTO 09004KT 5000 BR BKN029 BKN140 OVC170 M A3016 RMK AO2 CIG 027V170 SLPNO ALSTG ESTMD $ 
EGVA 112131Z AUTO 11005KT 9999 BKN025 BKN140 BKN170 M A3016 RMK AO2 CIG 025V150SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 112136Z AUTO 10004KT 9000 HZ SCT025 BKN140 OVC170 M A3016 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 112101Z AUTO 11005KT 6000 HZ FEW150 OVC170 M A3016 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 112056Z AUTO 12003KT 4000 BR FEW150 OVC170 M A3016 RMK AO2 VIS 4000V9999 SLPNO ALSTG ESTMD 58007 $ 
EGVA 112006Z AUTO 12006KT 9000 HZ SCT037 SCT130 OVC170 M A3017 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 111956Z AUTO 12006KT 9000 HZ FEW024 BKN036 BKN140 OVC170 M A3017 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $  
EGVA 111931Z AUTO 12007KT 9999 FEW020 FEW030 SCT036 BKN150 OVC170 M A3017 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 111906Z AUTO 12006KT 9999 SCT022 BKN030 OVC035 M A3018 RMK AO2 SLPNO ALSTGESTMD $
EGVA 111916Z AUTO 12007KT 9999 FEW020 BKN028 OVC035 M A3018 RMK AO2 SLPNO ALSTGESTMD $
EGVA 111921Z AUTO 12007KT 9999 FEW020 SCT028 BKN036 OVC170 M A3018 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 111856Z AUTO 13006KT 9999 BKN025 OVC033 M A3018 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 111851Z AUTO 13007KT 9999 BKN022 OVC033 M A3018 RMK AO2 CIG 022V033 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 111756Z AUTO 13007KT 9000 HZ BKN034 OVC170 M A3018 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD 56003 $  
EGVA 111731Z AUTO 12008KT 9999 OVC031 M A3017 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 111656Z AUTO 12008KT 9999 SCT017 OVC027 M A3018 RMK AO2 CIG 017V027 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 111621Z AUTO 14006KT 9999 OVC019 M A3018 RMK AO2 CIG 017 RWY09 SLPNO ALSTGESTMD $
EGVA 111556Z AUTO 12005KT 9999 OVC023 M A3018 RMK AO2 OVC V BKN CIG 022 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $  
EGVA 111526Z AUTO 14004KT 9999 BKN028 OVC036 M A3019 RMK AO2 CIG 028V036 BKN V SCT SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 111456Z AUTO 15004KT 9000 HZ OVC033 M A3019 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD 57017 $ 
EGVA 111411Z AUTO 13004KT 9999 BKN032 M A3020 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 111356Z AUTO 13003KT 9999 FEW032 M A3021 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $  
EGVA 111256Z AUTO 08003KT 9999 SCT030 M A3023 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $  
EGVA 111221Z AUTO 00000KT 9999 SCT032 M A3023 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 111201Z AUTO 07003KT 9999 BKN032 M A3024 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 111156Z AUTO 00000KT 9999 SCT032 M A3024 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD 57014 $ 
EGVA 111056Z AUTO 00000KT 9999 CLR M A3026 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $ 
EGVA 110956Z AUTO 00000KT 9999 SCT032 M A3027 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $  
EGVA 110951Z AUTO 00000KT 9999 SCT032 M A3027 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110856Z AUTO 00000KT 9000 HZ OVC032 M A3028 RMK AO2 VIS 3200 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD 54000 $  
EGVA 110826Z AUTO 00000KT 3200 BR OVC031 M A3028 RMK AO2 VIS 2400V5000 VIS 2200RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110836Z AUTO 00000KT 6000 HZ OVC032 M A3028 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110806Z AUTO 00000KT 1200 R27/0900VP1500 BR OVC031 M A3028 RMK AO2 VIS 1200V3600 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110811Z AUTO 07003KT 1800 BR OVC031 M A3028 RMK AO2 VIS 1000 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110816Z AUTO 08003KT 5000 BR OVC031 M A3028 RMK AO2 VIS 1000 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110801Z AUTO 05003KT 1600 R27/0900VP1500 BR OVC031 M A3028 RMK AO2 VIS 1200V4000 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110756Z AUTO 04004KT 3600 BR BKN031 M A3028 RMK AO2 VIS 2400V4000 VIS 1800 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $  
EGVA 110732Z AUTO 03003KT 1800 BR CLR M A3028 RMK AO2 VIS 1600V2800 SLPNO ALSTGESTMD $
EGVA 110733Z AUTO 03003KT 1600 R27/0600VP1500 BR CLR M A3028 RMK AO2 VIS 1600V2800 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110735Z AUTO 03003KT 1800 BR FEW031 M A3028 RMK AO2 VIS 1600V2600 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110737Z AUTO 03003KT 1000 R27/0600VP1500 BR FEW031 M A3028 RMK AO2 VIS 1000V2200 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110742Z AUTO 04004KT 1400 R27/0900VP1500 BR SCT031 M A3028 RMK AO2 VIS 1000V2200 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110743Z AUTO 03004KT 2200 BR SCT031 M A3028 RMK AO2 VIS 1000V2200 VIS 1400RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110706Z AUTO 05003KT 0800 R27/0550V1100 FG FEW000 M A3028 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110716Z AUTO 04003KT 1000 R27/0750VP1500 BR FEW000 M A3028 RMK AO2 VIS 0800V2000 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110717Z AUTO 04003KT 2000 BR FEW000 M A3028 RMK AO2 VIS 0800V2400 VIS 0800RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110722Z AUTO 04003KT 2800 BR CLR M A3028 RMK AO2 VIS 0800V2800 VIS 1000 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110701Z AUTO 00000KT 0600 R27/0550V1100 FG FEW000 M A3028 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110748Z AUTO 03003KT 2400 BR BKN031 M A3027 RMK AO2 VIS 1000V2400 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110753Z AUTO 04003KT 3600 BR BKN031 M A3028 RMK AO2 VIS 2200V4000 VIS 2000RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110656Z AUTO 00000KT 1000 R27/0500VP1500 BR FEW000 M A3028 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $ 
EGVA 110625Z AUTO 00000KT 2000 BR CLR M A3028 RMK AO2 VIS 0800V3600 VIS 0600 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110630Z AUTO 00000KT 8000 HZ CLR M A3028 RMK AO2 VIS 0800 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110638Z AUTO 00000KT 1600 R27/1100VP1500 BR CLR M A3028 RMK AO2 VIS 1400V8000 VIS 0800 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110643Z AUTO 07003KT 1400 R27/0750VP1500 BR CLR M A3028 RMK AO2 VIS 1200V8000 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110616Z AUTO 00000KT 2000 BR CLR M A3028 RMK AO2 VIS 1400V9000 VIS 1000 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110617Z AUTO 00000KT 1400 R27/0700VP1500 BR CLR M A3028 RMK AO2 VIS 1000V9000 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110622Z AUTO 00000KT 0800 R27/0600VP1500 FG CLR M A3027 RMK AO2 VIS 0800V4400 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110647Z AUTO 00000KT 1200 R27/0750VP1500 BR FEW000 M A3028 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110652Z AUTO 00000KT 1200 R27/0500VP1500 BR FEW000 M A3027 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110556Z AUTO 06004KT 9999 CLR M A3028 RMK AO2 VIS 4000 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD 56007 $ 
EGVA 110526Z AUTO 00000KT 6000 HZ FEW028 SCT036 M A3028 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110521Z AUTO 00000KT 3600 BR SCT028 SCT036 M A3028 RMK AO2 VIS 3200V8000 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110456Z AUTO 00000KT 5000 BR CLR M A3029 RMK AO2 VIS 2000 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110401Z AUTO 00000KT 8000 HZ CLR M A3029 RMK AO2 VIS 2600 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110356Z AUTO 00000KT 3200 BR CLR M A3029 RMK AO2 VIS 3200V9999 VIS 1800 RWY09 SLPNO ALSTG ESTMD $ 
EGVA 110256Z AUTO 00000KT 9999 CLR M A3030 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD 56014 $
EGVA 110236Z AUTO 00000KT 3200 BR CLR M A3030 RMK AO2 VIS 3200V9999 SLPNO ALSTGESTMD $
EGVA 110241Z AUTO 00000KT 6000 HZ CLR M A3030 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110156Z AUTO 00000KT 9999 FEW048 M A3030 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $  
EGVA 110141Z AUTO 00000KT 3200 BR BKN048 M A3031 RMK AO2 VIS 2200V9999 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110111Z AUTO 00000KT 8000 HZ OVC048 M A3031 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110146Z AUTO 00000KT 3200 BR SCT048 M A3030 RMK AO2 VIS 2000V6000 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110151Z AUTO 00000KT 9000 HZ SCT048 M A3030 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $
EGVA 110056Z AUTO 00000KT 9999 OVC050 M A3031 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $  
EGVA 102356Z AUTO 00000KT 9999 OVC050 M A3034 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD 58003 $ 
EGVA 102256Z AUTO 27006KT 9999 OVC055 M A3035 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $  
EGVA 102156Z AUTO 25005KT 9999 FEW080 M A3036 RMK AO2 SLPNO ALSTG ESTMD $